boi duong ky nang dat tit va viet sapo cho phong vien bien tap vien
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.Ảnh: Cẩm Vân

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị nhiều kiến thức về kỹ năng đặt tít và viết sapo cho tác phẩm báo chí. Trong đó, tập trung vào khái niệm các tác phẩm báo chí; đặc điểm, vai trò của đầu đề, lời dẫn tác phẩm báo chí; cách phân loại đầu đề, lời dẫn. Đồng thời, được thảo luận, làm việc theo nhóm để có kỹ năng đặt tít, viết lời dẫn, vận dụng thực hành sáng tạo tác phẩm báo chí đảm bảo tính chân thực, hấp dẫn, thu hút độc giả.

Thông qua lớp bồi dưỡng kỹ năng đặt tít và viết sapo cho báo mạng đã giúp học viên hiểu và có kỹ năng đặt tít, viết sapo tốt hơn khi sáng tạo tác phẩm báo chí, đặc biệt là trong thời đại báo chí đang cạnh tranh hiện nay mỗi bài viết cần phải có tít và sapo thu hút, dễ hiểu./.