Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế giáo dục
Tỉnh Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng cấp học, môn học để bổ sung biên chế giáo viên nhằm đảm bảo lộ trình và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của từng địa phương./.