Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Cùng dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng.

bo quoc phong trien khai nhiem vu quan su quoc phong thang 10 2019
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 9 do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng trình bày nhấn mạnh: Trong tháng 9, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, quyết liệt hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng, triển khai huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn; tiến hành thăm, kiểm tra và dự khai giảng tại một số đơn vị, học viện, nhà trường; đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng; tích cực tham gia các văn kiện Đại hội XIII và triển khai các văn bản đại hội đảng các cấp. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh; làm tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa, lũ, cháy nổ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững...

bo quoc phong trien khai nhiem vu quan su quoc phong thang 10 2019
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tại hội nghị.

Về nhiệm vụ tháng 10, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình; huấn luyện chặt chẽ các đối tượng; tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tập huấn quân sự toàn quân, Hội thao thể dục thể thao quốc phòng; thực hiện công tác giáo dục - đào tạo; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử gắn với xây dựng nhà trường thông minh; thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tổ chức quán triệt, triển khai Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; thực hiện dự án xử lý đi-ô-xin tại sân bay Biên Hòa và triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh...

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm./.