Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã triển khai toàn diện các công tác QS, QPĐP. Nổi bật là chất lượng chính trị của đơn vị, bản lĩnh chính trị của bộ đội được nâng cao, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đối với nhiệm vụ QS, QPĐP có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện thường xuyên được chú trọng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh đi vào nền nếp, chất lượng. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) cho các đối tượng tiến hành nền nếp theo quy định. Trình độ tham mưu tác chiến và năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP của đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng được nâng lên. Nhờ đó, LLVT tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển toàn diện.

bo quoc phong kiem tra cong tac quan su quoc phong tai bo chqs tinh hai duong
Đoàn công tác kiểm tra công tác huấn luyện đối với Đại đội dân quân Pháo phòng không 37mm TP Hải Dương.

Sau khi kiểm tra thực tế về kiến thức QS, QP, hệ thống sổ sách, văn kiện, công tác sẵn sàng chiến đấu, Điều lệnh Đội ngũ và bắn súng đối với cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ Bộ CHQS tỉnh. Cùng với chỉ ra những ưu khuyết điểm, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức sâu sắc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS, QPĐP.

Phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ QS, QPĐP. Thực hiện tốt quy trình trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật. Thường xuyên duy trì tốt chế độ huấn luyện, SSCĐ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.