Năm 2017, công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, biện pháp trong tổ chức thực hiện, đơn vị đã đầu tư hơn 20 triệu đồng từ quỹ vốn phục vụ cho công tác phối hợp, giáo dục pháp luật. Các cơ quan chức năng đã làm tốt tham mưu, đề xuất; thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, phát huy có hiệu quả các thiết chế, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

bo quoc phong kiem tra cong tac pho bien giao duc phap luat cua su doan 324

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện toàn Trung đoàn có 24 tủ sách pháp luật, cấp Đại đội có 20 tủ sách, Tiểu đoàn 3 tủ sách và cấp Trung đoàn có phòng đọc...Việc thực hiện tốt công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng đoàn kiểm tra đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà đơn vị đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua. Đặc biệt có nhiều hình thức, biện pháp cần được nhân rộng như: Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án, mỗi tuần một điều luật; hằng ngày, câu hỏi và đáp án pháp luật được phát đồng thời trên 3 kênh thông tin, buổi sáng viết trên bảng tin thi đua, buổi chiều phát trên loa truyền thanh đơn vị, buổi tối thông báo nhắc nhở qua sinh hoạt, điểm danh...