bo quo c pho ng kie m tra cong ta c quo c pho ng quan su di a phuong ta i bi nh duong

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động CTĐ-CTCT tại Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Võ Đức Thành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Tỉnh Bình Dương có 18 khu công nghiệp với hơn 17.600 doanh nghiệp, trong đó có trên 2.200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cấp trên, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác QP, QSĐP, thi hành Luật Quốc phòng. Hiện, địa phương xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,3% dân số, trong đó 25,1% đảng viên, duy trì tốt hoạt động các trung đội dân quân thường trực tại các khu công nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư hơn 144 tỷ đồng xây dựng thao trường, doanh trại các cơ quan, đơn vị. Đơn vị xây dựng kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát thực tiễn và thường xuyên luyện tập. Các cơ quan, đơn vị huấn luyện đúng nội dung, chương trình cho các đối tượng, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 70-85% khá giỏi; tham mưu, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) cho hơn 29.000 đối tượng, trong đó có trên 19.600 chủ doanh nghiệp. Lực lượng DQTV phối hợp các lực lượng tổ chức dân quân tuần tra, phát hiện, giải quyết gần 1.809 vụ việc, bắt giữ 2.016 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 4 tỷ đồng. Công tác QP, QSĐP đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ địa phương vững mạnh…”.

Qua kiểm tra thực tiễn, đoàn công tác đã biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QP, QSĐP, thi hành Luật Quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh thời gian qua. Đoàn công tác cũng kịp thời quyết nhiều vấn đề vướng mắc, đồng thời chỉ rõ một số nội dung còn hạn chế. Thời gian tới, đoàn công tác đề nghị, Bộ CHQS tỉnh quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nắm vững tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác QP, QSĐP; rà soát xây dựng các văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành thực hiện tốt công tác liên ngành; quản lý tốt công tác QP, QSĐP trên địa bàn đảm nhiệm; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, nhà trường thành lập, kiện toàn Ban CHQS cơ quan, nhà trường và xây dựng lực lượng tự vệ; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kiến thức QP-AN...