Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên - đã psts 2.8
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 26, ngày 30/07/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1977, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, từ ngày 01/8/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ mới cho tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên mong muốn, cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Ngọc sẽ phát huy năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác để cùng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với mô hình tổ chức bộ máy mới sau khi thực hiện sáp nhập 2 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, đồng chí mong muốn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đáp ứng sự mong muốn, kỳ vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh hứa sẽ cụ thể hóa những ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, mong muốn nhận được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan; duy trì sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.