Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021
Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, thời gian đề ra; đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Để làm tốt công tác huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức chấm thi mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện và Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện 2021.

Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2078 thanh niên nhập ngũ. Qua đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn năm 2020. Buổi lễ giao nhận quân tại 9/9 huyện thành phố, thị xã diễn ra trang nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục để công tác huấn luyện và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.