Dự án Khu du lịch sinh thái văn hoá Đá Thiên được xây dựng bao gồm khu vực Đền thờ ông Hoàng Bảy Đá Thiên, tại thị trấn Trại Cau huyện Đồng Hỷ. Đây là dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 6/2018. Đến nay, chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà đầu tư triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập kế hoạch, tổ chức kiểm đếm, lên phương án giải phóng mặt bằng…Dự án cũng đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được gần 10ha đất.

Theo thiết kế, Dự án sẽ có 41 hạng mục gồm: bãi đỗ xe, cổng tam quan, nhà ga điện, đường đi, khu vực tượng Phật Di Lặc, đền thờ ông Hoàng Bảy, đền thờ các Anh hùng liệt sỹ…Đây là Dự án có ý nghĩa đặc biệt đối với địa phương trong việc thu hút đầu tư phát triển du lịch – văn hóa, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương và chủ đầu tư cũng đã nêu một số tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án như: vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng; sự phối hợp của các cấp, các ngành, đơn vị liên quan; sự đồng thuận của một số hộ dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: chủ trương thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư về phát triển du lịch – văn hóa của tỉnh Thái Nguyên nói chung, của huyện Đồng Hỷ nói riêng là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết, vì vậy chính quyền địa phương phải thống nhất cao về mặt nhận thức đối với chủ trương này, từ đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện dự án. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo huyện Đồng Hỷ, thị trấn Trại Cau và chủ đầu tư phối hợp hoàn thiện hồ sơ, căn cứ pháp lý, triển khai các phần việc đảm bảo đúng tiến độ. Đối với những khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư của tỉnh để có giải pháp khắc phục kịp thời./.