BHYT - lá chắn bảo vệ sức khỏe của người dân
Bà Nông Thị Tăng xóm Nà Kháo, xã Phú Thượng vẫn tiếp tục mua thẻ BHYT cho mình khi không còn được hưởng chế độ BHYT diện 153 nữa.

Là một trong số các hộ không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động cùng với việc nhận thức được những lợi ích khi tham gia BHYT, Bà Nông Thị Tăng xóm Nà Kháo, xã Phú Thượng tiếp tục mua thẻ BHYT cho mình.

Bà Nông Thị Tăng - xóm Nà Kháo, xã Phú Thượng, Võ Nhai chia sẻ: "Tôi là người dân tộc thiểu số, nên được Nhà nước cấp miễn phí BHYT, đến năm 2021 thì bị cắt. Nhưng chúng tôi vẫn tham gia để bảo hiểm cho mình những quyền lợi đi viện, rồi khám chữa bệnh. Chúng tôi nhận thức được BHYT quan trọng với đời sống".

BHYT - lá chắn bảo vệ sức khỏe của người dân

Tại huyện miền núi Võ Nhai, nhận thức được tầm quan trọng của BHYT, để đảm bảo thời gian đóng BHYT liên tục, nhiều gia đình đã mua BHYT tự nguyện cho các thành viên trong gia đình.

Bà Nguyên Thị Chung - Xóm Nà Kháo, xã Phú Thượng, Võ Nhai cho biết: "Ngày trước ở đây là vùng 135 nên được hưởng miễn phí BHYT, đến năm 2021 bị cắt rồi, gia đinh tôi có 5 người vẫn phải tham gia đều BHYT. Nếu như không có biểu hiểm này thì sẽ rất thiệt thòi khị bị nằm viện".

Theo thống kê của BHXH huyện Võ Nhai, từ tháng 7/2021 đến nay trên địa bàn có 6/15 xã, thị trấn nằm trong diện không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí. Với số thẻ không được hưởng chính sách BHYT dân tộc do ngân sách nhà nước đóng giảm hơn 22.300 thẻ. Tính đến tháng 6/2022 đã có khoảng trên 17.600 người tham gia lại chiếm 78.86% số người bị cắt giảm. Cơ quan BHYT, chính quyền các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân không thuộc diện được cấp thẻ tham gia mua thẻ BHYT để không bị gián đoạn quá trình tham gia BHYT của toàn dân, đồng thời, đảm bảo quyền lợi liên tục khi đi khám chữa bệnh.

Bà Hoàng Như Hoa - Chủ tịch UBND xã Phú Thượng, Võ Nhai cho biết: "Khi quyết đinh 861 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, thì UBND xã đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện và giao cho cán bộ văn hóa xã hội, xây dựng tham mưu, ban hành các nội dung thông báo quyết định tới toàn thể nhân dân trên địa bàn của xã".

Với những lợi ích ưu việt mà BHYT mang lại, đó là sự công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa. Tham gia BHYT là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật./.