be mac dai hoi dai bieu dang bo huyen vo nhai khoa xxii nhiem ky 2020 2025 da ps
Toàn cảnh Đại hội.

Tại phiên họp phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Võ Nhai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên bế mạc, với tinh thần thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tập trung nguồn lực, đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng Du lịch, Thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 5,72%... Về xây dựng Đảng, hàng năm kết nạp 205 đảng viên; có 75,18% cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công. Tin rằng, thành công của Đại hội sẽ góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để xây dựng huyện vùng cao Võ Nhai phát triển ngày càng giàu mạnh./..