be mac dai hoi dai bieu dang bo huyen dong hy lan thu 25 nhiem ky 2020 2025 da ps
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, theo đó đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV, bầu đồng chí Ngô Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng hỷ khóa XXIV tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXV; Ban Chấp hành khóa mới cũng bầu các chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV.

Đại hội cũng đã thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.