Bế giảng các lớp cao cấp chính trị
Bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình học tập, các học viên của hai lớp được đã trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống nguyên lý chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức về chính tế, xã hội góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố quyết định và trao Bằng tốt nghiệp cho 124 học viên và khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chúc mừng kết quả học tập của các học viên; đồng thời, đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức, quản lý lớp của Tỉnh ủy, cũng như Trường chính trị tỉnh, các đồng chi mong rằng các học viên sau tốt nghiệp sẽ áp dụng kiến thức đã học 1 cách hiệu quả vào công tác chuyên môn. /.