BCH Đảng bộ thành phố Phổ Yên cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Quý I năm 2023, thành phố Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại III. Đặc biệt, thành phố đã tiếp tục thu hút được Tập đoàn Sunny triển khai Dự án xây dựng Trung tâm công nghiệp Sunny Group với diện tích từ 26 đến 40ha tại KCN Yên Bình, với tổng mức đầu tư từ 2 đến 2,5 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND, các phòng, ban chuyên môn và các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm đang được triển khai; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tổ chức tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách, tăng cường chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực; tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; siết chặt công tác quản lý khai tác tài nguyên, khoáng sản, môi trường; thực hiện có hiệu quả Đề án ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023./.