Biểu diễn bảo tồn di sản văn hóa truyền thống  gắn với phát triển điểm đến du lịch Suối Kẹm, xóm Tân Sơn
Biểu diễn bảo tồn di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển điểm đến du lịch Suối Kẹm, xóm Tân Sơn, xã La Bằng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của trên 60 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ địa phương. Chương trình giúp khơi dậy đam mê, lòng tự tôn, tự hào văn hóa dân tộc đồng thời góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Suối Kẹm, xóm Tân sơn, xã La Bằng, huyện Đại Từ là một trong hai địa phương của tỉnh có tài nguyên, lợi thế phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn được lựa chọn để thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Theo đó, từ tháng 6/2022 đến nay, nhiều hoạt động được triển khai thực hiện tại xã La Bằng và đã nhận được sự đồng thuận chung tay thực hiện của người dân địa phương, từng bước thay đổi tư duy, củng cố kiến thức, nhận thức về sản xuất nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp du lịch để bà con có hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tạo sinh kế, nâng cao đời sống, thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.