bao hiem xa hoi tinh thai nguyen ky ket hop tac voi hoi nong dan
Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết hợp tác

Theo đó 2 bên sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hội viên, nông dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, chương trình sẽ phát huy khả năng, thế mạnh của hai ngành trong công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người dân ở khu vực nông thôn và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có trên 95% hội viên, nông dân có thẻ BHYT và 10% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.