Những năm gần đây, nhiệm vụ của BCĐC có sự phát triển, bổ sung với nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ theo phương án A, A2, A3, chống khủng bố, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo. VKTBKT của BCĐC phần lớn đã qua khai thác sử dụng nhiều năm, xuống cấp, thiếu đồng bộ. Số mới sản xuất, mua sắm chủng loại đa dạng, có yêu cầu cao về công tác bảo đảm kỹ thuật. Trong khi đó, lực lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn ở một số chuyên ngành, đơn vị còn thiếu. Các cơ sở kỹ thuật tuy được đầu t­ư nh­ưng chư­a đồng bộ. Trang thiết bị của các ngành tham mưu, chính trị, hậu cần tăng cả về chủng loại và số lượng. Phương tiện cá nhân của bộ đội ngày càng nhiều. Việc tiếp nhận, trao đổi thông tin trên internet ngày càng khó quản lý, kiểm soát... là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện CVĐ 50 của BCĐC.

bao dam ky thuat dac biet cho nhung chien si dac biet
Lãnh đạo Binh chủng Đặc công kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Kho T342 (Cục Kỹ thuật, Binh chủng Đặc công). Ảnh: XUÂN MAI

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong BCĐC đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh, hướng dẫn của trên về thực hiện CVĐ 50 trong toàn binh chủng. Tập trung xây dựng kế hoạch khoa học và triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng khắc phục khâu yếu, việc khó, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các lực lượng, tạo bầu không khí thi đua hướng vào hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định.

Giai đoạn 2015-2019, các cơ quan, đơn vị trong binh chủng đã chủ động làm tốt công tác quản lý VKTBKT, vật tư trên cả 4 mặt: Chủng loại, số lượng, chất lượng và đồng bộ theo cơ chế thống nhất, đưa công tác quản lý đi vào nền nếp chính quy. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện cải cách hành chính, bảo đảm chuẩn hóa và thống nhất trong toàn binh chủng. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các mẫu biểu, sổ sách thống kê, báo cáo của từng ngành. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý VKTBKT và vật tư hàng hóa, bảo đảm khoa học, tiện dụng, tiết kiệm kinh phí, thời gian, công sức của bộ đội.

Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT được thực hiện theo đúng quy định. Các cơ sở kỹ thuật được đầu tư củng cố, nâng cấp theo chỉ tiêu kế hoạch. Nền nếp chế độ ngày giờ kỹ thuật được duy trì nghiêm túc. Hằng năm và theo yêu cầu nhiệm vụ, Cục Kỹ thuật BCĐC đã tham mưu với trên, tổ chức lực lượng cơ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT tại các đơn vị cơ sở để bảo đảm chất lượng, nâng cao hệ số kỹ thuật, thúc đẩy nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ SSCĐ của bộ đội. Nhờ đó, các nội dung bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật hằng năm và trong các nhiệm vụ đều đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện ban hành, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông cũng như an toàn trong quản lý, khai thác trang thiết bị công nghệ thông tin; triển khai thực hiện các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí thu được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng cho bộ đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách. Thường xuyên tổ chức và tham gia hội thao, hội thi ở các cấp, các ngành để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được cọ xát, trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, củng cố, hoàn thiện các mô hình, các cơ sở kỹ thuật, bảo đảm cho bộ đội đặc công thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Công tác nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng được các cơ quan, đơn vị coi trọng, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành. Qua đó, nhiều sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến có giá trị thiết thực được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, như: Áo mang đeo VKTB trong huấn luyện, tác chiến chống khủng bố, thiết bị leo tường kính, thiết bị leo tường của bộ đội đặc công, thiết bị theo dõi, quan sát người nhái trong buồng tăng-giảm áp, dụng cụ bơm nước và bảo quản máy đẩy, mô hình huấn luyện bình địa trực quan... Đây chính là nguồn nội lực quan trọng bảo đảm an toàn cho bộ đội đặc công huấn luyện, chiến đấu cũng như trong công tác, sinh hoạt hằng ngày.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BCĐC xác định quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên. Tập trung khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra. Không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của CVĐ 50, bảo đảm VKTBKT đặc biệt tốt cho các chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ thực thi nhiệm vụ vẻ vang của mình cũng như việc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông và an toàn công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trong toàn binh chủng./.