Thái Nguyên 33
Cảm giác: 40
Cao/Thấp: 33/33
Độ ẩm: 80%
mưa cường độ nặng
Cập nhật: 31-07-2021 19:30:43
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 34 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 31 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 29 mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 28 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 34 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 34 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 26 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 37 mây thưa
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 36 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 33 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 31 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 28 mây thưa
Thứ năm, 05/08/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ năm, 05/08/2021 06:00 37 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 09:00 35 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 12:00 32 mây cụm
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Báo chí trên tuyến đầu chống dịch

22/06/2021 22:09
Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Cùng với lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, các phóng viên, nhà báo đã có một cuộc sống đặc biệt khi tác nghiệp ở những địa bàn nóng về dịch bệnh. Đây là trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời làm báo của họ.