hoi nghi truc tuyen gop y vao cac du thao quy dinh cua trung uong
Toàn cảnh tại điểm cầu Thái Nguyên. Ảnh: Ngô Huy

Tại Hội nghị, đã có gần 20 lượt ý kiến góp ý vào Dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và Dự thảo Tờ trình, Quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia; trợ lý, thư ký các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Các ý kiến cơ bản nhất trí sự cần thiết phải ban hành các dự thảo Quy định, Hướng dẫn và nhấn mạnh nội dung các văn bản khá cụ thể, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên có nhiều ý kiến đề nghị bỏ mục hình thức tổ chức, thành phần tham gia Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35; cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ tiểu ban nhân sự, tình hình nhân sự trong nhiệm kỳ 2015-2020; có hướng dẫn cụ thể trong quá trình quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét cơ cấu 3 độ tuổi phù hợp hơn đối với cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư cấp ủy;...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị không nên quy định độ tuổi đối với chuyên gia cao cấp; kéo dài độ tuổi đối với chuyên gia, trợ lý, thư ký các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Nên có quy định chung, thống nhất đối với chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy được sử dụng thư ký;...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị Trung ương làm rõ về một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên như:trình độ, năng lực, độ tuổi tham gia cấp ủy; có hướng dẫn về độ tuổi tái cử đối với chức danh Chủ tịch UBND các cấp; đề nghị bổ sung tiêu chuẩn đảm bảo chính trị nội bộ đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia và trợ lý, thư ký,..

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo các văn bản tiếp thu, nghiên cứu để chỉnh sửa, hoàn chỉnh các dự thảo trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong thời gian tới./.