Thái Nguyên 28
Cảm giác: 32
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 84%
mây cụm
Cập nhật: 22-09-2021 18:00:53
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 22/09/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 22/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 22/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 22/09/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 22/09/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 22/09/2021 15:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 22/09/2021 18:00 25 mưa vừa
Thứ tư, 22/09/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 23/09/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ năm, 23/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 18:00 24 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 25/09/2021 03:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 06:00 30 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 15:00 25 mây rải rác
Chủ nhật, 26/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 21:00 24 mây thưa
Thứ hai, 27/09/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Bản tin Tiếng Trung ngày 14/5/2021

14/05/2021 21:30
Bản tin Tiếng Trung ngày 14/5/2021