Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 08 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định đối với đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba và xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.

Đối với Tờ trình về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thực hiện Đề án tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên: Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sớm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng các quy định của đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đối với Báo cáo xin chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, sớm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; xác định danh mục các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Phổ Yên để tập trung nguồn lực đầu tư.

Về Báo cáo xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời cần chỉ đạo tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ.

Bên cạnh việc đồng ý với 1 số nội dung đề nghị bổ sung và 1 số nội dung đề nghị chưa thông qua tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật hiện hành.