Cụ thể: 1.Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. 2.Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ theo quy định. 3.Giá dịch vụ nghĩa trang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chi tiết:

Ban hành Quyết định phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, tang lễ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Ban hành Quyết định phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, tang lễ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Ban hành Quyết định phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, tang lễ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên