Bàn giải pháp sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục
Toàn cảnh hội nghị

Năm học 2021-2022 toàn tỉnh có 194 trường mầm non, phổ thông có điểm trường lẻ. Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 phương án sáp nhập. Trong đó, phương án 1 sẽ thực hiện sáp nhập 14 điểm trường mầm non, 6 điểm trường tiểu học, 10 trường tiểu học và trường THCS thành 5 trường liên cấp tiểu học và THCS, sau sáp nhập giảm 50 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đối với phương án 2 sẽ sáp nhập 30 điểm trường mầm non, tiểu học; sáp nhập 32 trường tiểu học và THCS thành 16 trường liên cấp tiểu học và THCS; sáp nhập 18 trường cùng cấp thành 9 trường trên cùng địa bàn. Dự kiến khi hoàn thành sáp nhập theo kế hoạch giảm 163 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Phương án 3, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các điều kiện để thực hiện ghép các trường, điểm trường khi đủ các điều kiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục, vì vậy, đồng chí đề nghị toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết của chủ trương này. Đồng thời tiếp tục rà soát lại thực trạng các trường, điểm trường để xây dựng kế hoạch sáp nhập theo từng lộ trình, thời điểm phù hợp./.