Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
Phiên thứ 2 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm; yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã nghe và cho ý kiến vào kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; dự thảo quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, một nhiệm vụ trọng tâm cũng là thể hiện quyết tâm chính trị của Ban Chỉ đạo, BTV Tỉnh ủy và Đảng bộ tỉnh góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là việc tổ chức tập huấn chuyên đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, tài sản công dự kiến được tổ chức trong tháng 10 tới đây.