Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thường kỳ tháng 5
Toàn cảnh hội nghị.

Qua đánh giá 01 năm hoạt động, Ban chỉ đạo sớm được thành lập, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo Quy định số 67; kịp thời chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, trong đó cơ quan Công an đã phát hiện, khởi tố mới 21 vụ, 50 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đối với một số vụ án, vụ việc; theo dõi, chỉ đạo xử lý 07 vụ án; duy trì nghiêm quy chế hoạt động, chương trình công tác; tổ chức các phiên họp của Ban chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo theo đúng quy định.

Thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, ngăn chặn từ đầu hành vi vi phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, được dư luận xã hội quan tâm./.