Bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác định hướng dư luận
Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 4 năm 2022

Trong tháng 4, hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và các báo Trung ương, báo ngành phản ánh toàn diện tình hình kinh tế - xã hội và các hoạt động lớn của tỉnh; góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến đông đảo công chúng. Cũng trong tháng 4, nhiều tin, bài phản ánh về một số vấn đề dư luận quan tâm cũng đã được đăng tải.

Trên cơ sở thông tin báo chí phản ánh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý thông tin và phản hồi báo chí theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Thái Nguyên. Trong đó, tuyên truyền đậm nét hoạt động mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa./.