Theo chương trình phối hợp, để đến năm 2020 đạt được mục tiêu 15.000 hợp tác xã, liên hiệp HTX nông nghiệp có hiệu quả, 3 bên Bộ NN&PTNN, Liên minh HTX và T.Ư Hội NDVN phối hợp tập trung thực hiện 4 nội dung.

Cụ thể: Thứ nhất củng cố nâng cao hiệu quả các HTX nông nghiệp. Theo đó, 3 bên sẽ phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 HTX nông nghiệp, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 1.500 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2020. Đồng thời, nâng cao chất lượng của 5.400 HTX nông nghiệp hoạt động kém để đạt tiêu chí hiệu quả. Các bên cũng phối hợp thành lập mới.

ba bo nganh bat tay phat trien 15000 hop tac xa kieu moi
Đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Hội NDVN và Liên minh HTX Việt Nam ký kết chương trình phối hợp phát triển 15.000 HTX hoạt động có hiệu quả.

Thứ 2, giải thể dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động. Thứ 3, các bên phối hợp và thành lập mới và tạo điều kiện cho 5.200 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Thứ 4 phát triển liên hiệp HTX nông nghiệp, trong đó tập trung xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp hợp tác xã, phấn đấu có trên 50 liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khái quát lại tình hình nông nghiệp, nông dân thôn Việt Nam trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng, hiện nay nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với 3 thách thức cơ bản như: Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, ồ ạt; tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn biến thất thường gây hậu quả nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của người dân. Đặc biệt, trong bối cảnh nước nhà hội nhập ngày càng sâu rộng, bên cạnh những cơ hội nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn.

ba bo nganh bat tay phat trien 15000 hop tac xa kieu moi
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Theo Bộ trưởng giải quyết những thách thức, khó khăn nêu trên phải đổi mới phương thức trong phát triển HTX. Quan trọng nhất là phải tổ chức lại sản xuất, phát triển HTX kiểu mới không chỉ là góp tư liệu sản xuất mà các thành viên trong HTX mà phải liên kết với nhau trong sản xuất. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, hướng tới mục tiêu thành lập 15.000 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả vào năm 2020, phát triển các HTX phải gắn với các lĩnh vực ngành hàng nông sản, mô hình sản xuất trong nông nghiệp, trong đó phải liên kết với các doanh nghiệp:

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, việc phát triển hợp tác xã không chỉ có trên lúa, cà phê, mía đường… mà phải dựa trên 3 trục sản phẩm: chủ lực quốc gia, cấp tỉnh/thành phố và đặc sản làng/xã . "Chỗ nào có sản xuất hàng hóa là phải có thành tố HTX với doanh nghiệp liên kết với nông dân. Cần phát triển các HTX trên diện rộng khắp ở các vùng miền, dựa vào lợi thế của ngành hàng và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

ba bo nganh bat tay phat trien 15000 hop tac xa kieu moi
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, cần phát triển các HTX trên diện rộng khắp ở các vùng miền, dựa vào lợi thế của ngành hàng và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Hội NDVN và Liên minh HTX báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ NN&PTNT với 2 đơn vị này.

Về phía Hội NDVN phối hợp với Bộ NN&PT thực hiện Nghị quyết 08 “Về hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2020”. Theo đó, 2 bên phối hợp chặt thực hiện tuyên truyền; tập huấn kiến thức; vận động, hướng dẫn, đào tạo nghề và hỗ trợ vốn giúp hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Trong 6 năm qua, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên thành lập được 1.135 HTX nông nghiệp và thành lập được hơn 101.000 tổ hợp tác chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tín dụng và dịch vụ.

Về phía Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch hợp tác truyền thông, quảng bá hợp tác xã để thực hiện nghị quyết...Tính đến hết năm 2017, đã có 6/9 nội dung ký kết đã được thực hiện và đem lại hiệu quả cao. Cụ thể, 39 tỉnh đã ký chương trình phối hợp giữa Sở NN&PTNN với Liên minh HTX các tỉnh.

Công tác tuyên truyền phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo triển khai Luật HTX năm 2012 cũng được 2 bên triển khai mạnh mẽ nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Đặc biệt, 2 bên triển khai thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiều chuỗi cửa hang thực phẩm an toàn; nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa như lúa, gạo, trái cây...