e magazine
ATK in dấu chân Bác Hồ

20/05/2022 09:16

Tháng 5 của 75 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, theo câu thơ của nhà thơ cách mạng Tố Hữu, lòng chúng tôi cũng rộn ràng trong những xúc cảm “lên thăm Bác Hồ”. Để lại như thấy bâng khuâng bóng hình Bác trên những nẻo đường kháng chiến; để lại như thấy bóng Bác “ung dung yên ngựa trên đường suối reo”... Nơi đây, ATK vẫn in dấu chân Người.
ATK in dấu chân Bác Hồ
ATK in dấu chân Bác Hồ