Xin chờ trong giây lát...

An ninh, quốc phòng, nội chính - Nền tảng cho sự phát triển ổn định bền vững

24/09/2020 21:15
Nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được đánh giá là 1 nhiệm kỳ thành công của Thái Nguyên bởi tính đến thời điểm này, 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được tỉnh hoàn thành, trong đó có 13 chỉ tiêu mang tính bứt phá. Đóng góp vào sự thành công chung đó là sự phát triển và bứt phá trên nhiều lĩnh vực về kinh tế cũng như văn hóa, xã hội… Và khi đề cập đến những yếu tố đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh và nội chính.