tin nhap 20190226144632
96% công nhân trở lại làm việc ổn định sau khi ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Shinwon Ebenezer. Ảnh: Thu Hương

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, do bất đồng và bức xúc với nội dung kiến nghị không được giải đáp kịp thời từ phía ban lãnh đạo Công ty, ngày 21/2 khoảng 3.800 người lao động đã ngừng việc tập thể, yêu cầu được đối thoại trực tiếp với Tổng Giám đốc Công ty. Trước tình hình đó Liên đoàn lao động tỉnh, các ngành liên quan và đại diện người lao động đã đối thoại với lãnh đạo Công ty. Công tác tuyên truyền, vận động công nhân trở lại làm việc cũng được các cấp công đoàn thực hiện. Trên cơ sở sự đồng thuận và tiếp thu, cam kết thực hiện các kiến nghị của CNLĐ từ phí Công ty TNHH Shinwon Ebenezer, ngày 26/2, 3.620/3.800 lao động của Công ty đã trở lại làm việc. Mọi hoạt động của công ty đã trở lại bình thường./.