Thái Nguyên 30
Cảm giác: 35
Cao/Thấp: 30/30
Độ ẩm: 70%
mây thưa
Cập nhật: 26-09-2021 13:30:55
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 26/09/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 06:00 30 mưa vừa
Chủ nhật, 26/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 18:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 21:00 24 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 00:00 25 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 03:00 31 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 06:00 33 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 09:00 32 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 12:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 18:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 28/09/2021 21:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 00:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 03:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 06:00 33 mây thưa
Thứ tư, 29/09/2021 09:00 32 mây rải rác
Thứ tư, 29/09/2021 12:00 28 mây rải rác
Thứ tư, 29/09/2021 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 18:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/09/2021 21:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/09/2021 00:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/09/2021 03:00 30 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/09/2021 06:00 33 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 30/09/2021 09:00 32 mây rải rác
Thứ năm, 30/09/2021 12:00 28 mây rải rác
Thứ năm, 30/09/2021 15:00 26 mây rải rác
Thứ năm, 30/09/2021 18:00 25 mây rải rác
Thứ năm, 30/09/2021 21:00 24 mây thưa
Thứ sáu, 01/10/2021 00:00 26 mây rải rác
Thứ sáu, 01/10/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 01/10/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

74 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến

20/05/2021 22:24
Sau ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ... rời Thủ đô Hà Nội chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 20/5/1947, Người đến ở và làm việc tại đồi Khau Tý, thôn Điềm Mặc (nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá). Đã đi qua 74 năm kể từ ngày lịch sử đó, song chắc chắn những dấu ấn về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn Định Hóa, Thái Nguyên là căn cứ địa tuyệt mật, là nơi đảm bảo cho các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ đứng chân chỉ đạo phong trào cách mạng trên cả nước thì vẫn sẽ được khắc ghi mãi mãi cùng dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.