538 NLĐ THÁI NGUYÊN VẪN Ở HUYỆN VIỆT YÊN, BẮC GIANG
2.187 NLĐ từ Bắc Giang trở về Thái Nguyên được cách ly tập trung 21 ngày theo quy định

Trong 2 ngày 15 và 16/6/2021, Thái Nguyên đã phối hợp với Bắc Giang đón 2.187 người về Thái Nguyên. So với danh sách 2.725 người theo danh sách đã lập từ ngày 5/6/2021, hiện có 538 người Thái Nguyên vẫn đang ở Bắc Giang. Thông tin này đã gây nên sự hiểu nhầm trong công tác phòng chống dịch của 2 địa phương Thái Nguyên và Bắc Giang.

Theo UBND huyện Việt Yên, số lao động này nằm trong số 14.890 công nhân của huyện Việt Yên được xác nhận đủ điều kiện đi làm trở lại tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (Cả tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt cho 115 doanh nghiệp hoạt động trở lại).

Với 24 chốt kiểm soát cấp huyện, UBND huyện Việt Yên khẳng định, số lượng 538 NLĐ Thái Nguyên này, hiện vẫn đang ở trên địa bàn huyện, chưa về Thái Nguyên.

(Tiếp tục cập nhật)