Đại lễ có chủ đề “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước." Đây là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Trải qua 8 nhiệm kỳ, trong chặng đường 40 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đại diện duy nhất cho tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, đã có nhiều hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời, có nhiều thành tích tham gia,

đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo hội luôn hướng dẫn tăng, ni, phật tử tu tập, thực hành đúng theo chính pháp giáo lý của Phật giáo, sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện nghiêm pháp luật nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, giữ gìn truyền thống văn hóa, nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, xây dựng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh, bài trừ mê tín dị đoan, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đồng hành cùng dân tộc
Đến dự đại lễ, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đón ngày đại lễ an lạc, hạnh phúc.

Đến dự đại lễ, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đón ngày đại lễ an lạc, hạnh phúc. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của các tín đồ Phật giáo trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống đại dịch Covid-19; sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng đổi mới, giàu mạnh.

Thượng toạ Thích Nguyên Thành - Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thay mặt cho các vị chức sắc, tăng ni, phật tử cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của đồng chí bí thư, lãnh đạo Uỷ Ban Nhân Dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở ban ngành; hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Giáo hội, kêu gọi các tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, đoàn kết xây dựng đất nước nói chung và tỉnh thái nguyên nói riêng ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Đồng chí bí thư cùng lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành đã tặng hoa và quà chúc mừng cho Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh. Đồng thời, UBND, UB MTTQ tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen cho Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức các hoạt động của Phật giáo góp phần phát triển kinh tế xác hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020, hoạt động phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thời gian qua.