257 dự án đầu tư còn hiệu lực - đã psts 15.6
Tính đến hết tháng 5/2021, các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh có 257 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực.

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc được Chính phủ phê duyệt mở rộng diện tích các khu công nghiệp, tỉnh Thái Nguyên cũng đã bổ sung quy hoạch 1 số cụm công nghiệp. Hiện nay, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng dịch tại các khu, cụm công nghiệp, tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh./.