Xin chờ trong giây lát...

19/19 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra

13/10/2020 08:35
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX.