Thái Nguyên 27
Cảm giác: 30
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 84%
mây cụm
Cập nhật: 22-09-2021 18:30:51
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 22/09/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 22/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 22/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 22/09/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 22/09/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 22/09/2021 15:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 22/09/2021 18:00 25 mưa vừa
Thứ tư, 22/09/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 23/09/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ năm, 23/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 18:00 24 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 25/09/2021 03:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 06:00 30 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 15:00 25 mây rải rác
Chủ nhật, 26/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 21:00 24 mây thưa
Thứ hai, 27/09/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

趁纪念16年越南商人日与企业商人见面

19/10/2020 11:29
趁纪念越南商人日之际,10月9日,太原省各工业区管理处举行与投资于太原省的各工业区的企业见面会。