Thái Nguyên 29
Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Cập nhật: 29-07-2021 23:30:42
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 29/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ năm, 29/07/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ năm, 29/07/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 15:00 29 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 18:00 29 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 21:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 30/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 03:00 33 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 06:00 36 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 15:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 30/07/2021 18:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 30/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 32 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 27 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 37 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 37 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 32 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 30 mây đen u ám
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

太原省有效实施家庭生育计划指标

19/10/2020 10:22
今年前九个月,虽然受到新冠病毒的影响,使得对人口工作的许多宣传活动及提供服务不能实施,不过,太原省的家庭生育计划的许多指标仍达并超过计划,关于检查性别比例失衡、结婚前的咨询和看病、照顾老年人的健康等提案和项目得续受关心展开。然而,生第三个孩子的家庭还高、高龄人人定期看病的比例还低等对本省的家庭人口计划工作造成困难及挑战。