RSS Youtube Facebook

Thứ hai 25/05/2020 22:20 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16:29 | 15/05/2019

GS.TS Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người tại Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2019

Thainguyentv.vn