RSS Youtube Facebook

Thứ tư 22/01/2020 07:22 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Xét duyệt làng nghề, làng nghề truyền thống cấp tỉnh năm 2019

07:07 | 12/08/2019

Ngày 7/8, Hội đồng xét duyệt làng nghề, làng nghề truyền thống cấp tỉnh đã tổ chức họp xét duyệt công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2019, qua điều tra, rà soát của các địa phương có 14 bộ hồ sơ trình lên Hội đồng xét duyệt công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống. Trong đó có 10 làng nghề truyền thống và 4 làng nghề 100% đều hoạt động trong lĩnh vực trồng và chế biến các sản phẩm chè.

Theo đó các tiêu chí chính để công nhận gồm: quá trình hình thành, phát triển làng nghề, phương án bảo vệ môi trường, thu nhập bình quân đầu người,…

Tại Hội nghị, Hội đồng đã nhất trí xét duyệt 14 hồ sơ đều đủ điều kiện tiêu chí để công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống. Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu thời gian tới, Sở Công thương cần khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để hoàn thiện và cấp bằng công nhận các làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định.

Khánh Linh