RSS Youtube Facebook

Thứ ba 14/07/2020 17:28 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Xây dựng LLVT tỉnh Điện Biên vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

08:13 | 11/07/2019

Cách đây tròn 70 năm, ngày 12-7-1949, Bộ tư lệnh Liên khu 10 (nay là Bộ tư lệnh Quân khu 2) quyết định thành lập Đội Vũ trang tuyên truyền Lai Châu, tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Điện Biên. 70 năm qua, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, LLVT tỉnh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

xay dung llvt tinh dien bien vung manh thuc hien thang loi nhiem vu quan su quoc phong
Phân đội công binh, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên huấn luyện rà phá vật cản. Ảnh: VĂN HẠNH

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều trận đánh, tiêu hao, tiêu diệt, kìm giữ, giam chân địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực thực hiện những trận đánh then chốt quyết định; đồng thời, đóng góp tối đa sức người, sức của, cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh Điện Biên cùng quân, dân cả nước chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Tiếp đó, LLVT tỉnh kiên cường tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây đắp, tô thắm truyền thống “Trung thành-tự lực-đoàn kết-sáng tạo-quyết thắng”. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT tỉnh Điện Biên được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 21 tập thể và 20 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng phấn đấu, làm tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chủ động phòng, chống có hiệu quả âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới mới, tỉnh Điện Biên cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, xây dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt, nhất là vững mạnh về chính trị, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trước hết, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp trong toàn tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS). Tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để CB, CS nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương và quân đội; trong đó, tập trung quán triệt về nhiệm vụ QS, QP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT nhân dân vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, đa dạng hóa hình thức, biện pháp giáo dục; coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của CB, CS và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cần thường xuyên coi trọng xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh vững mạnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là tại các đơn vị SSCĐ, làm nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực tham mưu, có trình độ quản lý, chỉ huy bộ đội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, có tính kế thừa và phát triển,...

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội là một nội dung quan trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên về công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn đơn vị; phối hợp chặt chẽ với địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, quân đội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; chủ động giải quyết các chế độ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh,...

Tự hào truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CB, CS LLVT tỉnh Điện Biên nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP trên địa bàn Tây Bắc Tổ quốc.

Theo Báo Quân đội nhân dân