RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 19/01/2020 12:44 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

[Video] Thái Lan tổng duyệt chuẩn bị cho ngày lễ của Hoàng Gia

08:55 | 18/10/2019

Thái Lan đã tổng duyệt ngày lễ Hoàng Gia sắp tới, dự kiến diễn ra trên sông Chao Phraya-nơi vua và hoàng hậu sẽ được hàng chục con thuyền hộ tống.

Thái Lan đã tổng duyệt ngày lễ Hoàng Gia sắp tới, dự kiến diễn ra trên sông Chao Phraya-nơi vua và hoàng hậu sẽ được hàng chục con thuyền hộ tống./.

(Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/video-thai-lan-tong-duyet-chuan-bi-cho-ngay-le-cua-hoang-gia/602329.vnp