RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 12/07/2020 19:59 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Ủy ban kiểm tra Tỉnh Thái Nguyên - Triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2019

11:04 | 12/10/2019

Ngày 11/10, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 với Ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

trien khai cong tac kiem tra giam sat quy iv nam 2019
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng qua. Thời gian qua, Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể, phù hợp; tham mưu thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và triển khai thực hiện cơ bản toàn diện 6 nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng.

Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm như: lĩnh vực đầu tư, xây dựng, công tác cán bộ, văn bằng, chứng chỉ; các cuộc kiểm tra, giám sát đều gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên; các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư cũng đã được quan tâm giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ở 1 số cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; chưa chủ động phát hiện và thiếu quyết liệt trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chế độ thông tin báo cáo ở 1 số Ủy ban kiểm tra còn hạn chế,..

Hội nghị đã triển khai Quy định số 195, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư "về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng".

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của Ủy ban kiểm tra các cấp 9 tháng qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát;việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, nhất là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; và Đề án số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020” . Bên cạnh đó đẩy mạnh thi đua chào mừng 71 năm ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan…

Tin, ảnh: Minh Thúy