RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 04/07/2020 02:40 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

UBND tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

10:02 | 19/11/2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, chiều 18/11, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Dự Hội nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các địa phương và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh. 

danh gia ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te xa hoi giai doan 2015 2019 va nhiem vu ke hoach nam 2020
Toàn cảnh Hội nghị

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015-2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trên 12%/năm; Cơ cấu kinh tế đến năm 2019; Công nghiệp và xây dựng 57,9%, dịch vụ 31,7% và nông, lâm nghiệp, thủy sản 10,3%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 18,5 %/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,75%. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân trên 14,7%/năm; Đến hết năm 2019, có 70,6% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2019 có trên 82,3% số trường đạt chuẩn quốc gia vượt mục tiêu Nghị quyết; 6,34% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú.

Năm 2019, có 90% gia đình văn hóa; 90% tổ dân phố văn hoá; 70% làng, xóm văn hóa; 90% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt so với mục tiêu Nghị quyết; năm 2019 có 96,1% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2019 đạt 10,6%; Hằng năm tạo việc làm tăng thêm cho trên 20.300 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,12%/năm. Ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn đạt trên 50%; có 93% người dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt mục tiêu Nghị quyết.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, UBND tỉnh đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trong đó đáng chú ý: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,3 %; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN tăng 8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7%; GRDP bình quân đầu người 90 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 15.555 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; tạo việc làm mới tăng thêm trong năm 15.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,25% trở lên so với năm 2019…

Để thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020, UBND tỉnh đưa ra 9 giải pháp trọng tâm như; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng làm rõ trách nhiệm, phân cấp, tăng cường đi sâu sát về cơ sở; nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Thực hiện một số giải pháp đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 – 2025, UBND tỉnh xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững; Phát triển Thái Nguyên trở thành một trung tâm công nghiệp gắn với vùng Thủ đô Hà Nội.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị; Văn phòng UBND tinh và các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp trên, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo đảm bảo chính xác, chất lượng và hiệu quả trước khi trình Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thu Hiền