RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 07/08/2020 07:14 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Trực tuyến: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

08:14 | 09/12/2019

Sáng nay (ngày 9/12), tại Hội trường UBND thành phố Thái Nguyên, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã chính thức khai mạc. Dự khai mạc Kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 1; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương của tỉnh và 68 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Toàn cảnh Kỳ họp

Trong phiên khai mạc buổi sáng, các đại biểu nghe 16 Báo cáo, Tờ trình, trong đó có: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và đặc biệt là Tờ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc - giai đoạn 1 (với diện tích 8,95ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên) cùng nhiều nội dung quan trọng khác...

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đoàn Chủ tịch điều hành Kỳ họp

Các đại biểu dự Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII được tiến hành ngay sau khi Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Đây là cơ sở, định hướng để tỉnh Thái Nguyên triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Năm 2019 với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức cao; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; công tác thu hút đầu tư đạt được những thành tích ấn tượng. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ và tích cực trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 9/12 đến 11/12/2019. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thông qua các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề lớn, quan trọng của tỉnh tác động đến sự phát triển của tỉnh và đời sống nhân dân.

Tại phiên khai mạc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tại Kỳ họp

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, năm 2019, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9%, đạt kế hoạch đề ra.

2. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 83,5 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

3. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 743.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra.

4. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 27,63 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 27,57 tỷ USD).

5. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.000 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán.

6. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 so với năm 2018 là 4%, đạt kế hoạch đề ra. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2019 là 13 xã, đạt kế hoạch đề ra.

7. Nhóm chỉ tiêu xã hội: Số lao động được tạo việc làm mới tăng thêm toàn tỉnh ước đạt 21,5 nghìn lao động, vượt 43,3% kế hoạch (kế hoạch là 15 nghìn lao động). Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,01% so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra...

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cả khách quan và chủ quan trong năm 2019 như: Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông nghiệp và khó khăn cho người chăn nuôi; Một số dự án, công trình trọng điểm còn vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư, chưa bảo đảm được nguồn vốn đối ứng cho dự án nên chậm triển khai thực hiện; Một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ; nhu cầu vốn của ngân sách địa phương còn thiếu để đầu tư hoàn thành các chương trình, dự án theo quy định…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra cho năm 2020 là:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 7,3 %

2. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN: tăng 8%

3. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn: tăng 7%

4. GRDP bình quân đầu người: 90 triệu đồng/người/năm

5. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 15.555 tỷ đồng

6. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ 02 xã trở lên

7. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,25% trở lên so với năm 2019; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 98,5%...

Các đại biểu dự kỳ họp cũng được nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày. Năm 2019 tiếp tục khẳng định vai trò của HĐND tỉnh trong ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách và hoạt động kiểm tra giám sát của đại biểu dân cử, qua đó góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, công chức, viên chức, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo, ngoài các kỳ họp thường kỳ và kỳ họp bất thường, năm nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 1 phiên giải trình và 2 phiên chất vấn về những vấn đề cử tri quan tâm. Những nội dung mà Thường trực HĐND lựa chọn để thực hiện các phiên giải trình và chất vấn trong năm 2019 đều là những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Đó là: Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ điện; công tác quản lý Nhà nước về 3 loại rừng; công tác cải cách hành chính; việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND; công tác đào tạo nghề và việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm…Đây là công cụ giám sát trực tiếp nhằm tạo ra những chuyển biến, hiệu quả rõ nét, khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Qua các phiên giải trình, chất vấn, từng vấn đề, nhất là những hạn chế, tồn tại đã được các đại biểu nêu rõ, gắn với đó là trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; biện pháp khắc phục, rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Ngay sau các phiên giải trình, chất vấn, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả với Thường trực HĐND tỉnh. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, nhân dân và cử tri đã ghi nhận sự cố gắng, tích cực của các ngành, các cấp trong việc giải quyết các ý kiến của cử tri và các vấn đề đại biểu quan tâm. Các phiên giám sát, giải trình còn là một kênh để đại biểu HĐND tỉnh phát huy quyền giám sát của mình, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tham gia xây dựng chính quyền năm 2019

Kỳ họp nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên trình bày. Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chinh sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được quan tâm, chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, gắn với những vấn đề nhân dân quan tâm, tổ chức thực hiện đúng quy định, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả;...Cùng với đó, năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND cùng cấp tổ chức trên 4.000 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 32.000 lượt cử tri tham dự; thông qua đó đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, nhân dân...

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về nội dung tóm tắt của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đánh giá về chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối năm diễn ra thường niên, thời gian dự kiến chỉ có 03 ngày, nhưng nội dung của kỳ họp thì khá nhiều, yêu cầu đặt ra là khá lớn, nghe, tự nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về 42 nội dung văn bản, trong đó có 18 nội dung về Báo cáo, 22 nội dung về Tờ trình, 02 nội dung về thông báo; ngoài ra còn còn một số nội dung về công tác cán bộ và nội dung quan trọng khác.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Về một số việc trọng tâm, trước mắt ngay sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII kết thúc, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh, cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như: Khẩn trương quán triệt, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được kỳ họp thông qua, sớm đưa vào cuộc sống; khẩn trương rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và cả giai đoạn 2016 – 2020, xác định những mục tiêu, chỉ tiêu khó đạt, chủ động có biện pháp, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Có các giải pháp cụ thể về tăng thu ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Cùng với đó, cần chủ động trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú ý đến các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống pháo nổ, dịch bệnh…đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra bình thường, tạo điều kiện tối đa trong phạm vi có thể, không để ai bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều vui Tết, đón Xuân...

Các đại biểu đã nghe đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các Tờ trình tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính cũng đã trình bày Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

truc tuyen khai mac ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày các Tờ trình tại Kỳ họp

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe một số Tờ trình khác, như: Tờ trình về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2020 và phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường vành đai công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức hợp tác công tư (PPP) - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh); Tờ trình về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc - giai đoạn 1 (với diện tích 8,95ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên).

Đáng chú ý là Tờ trình về điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên, cụ thể: điều chỉnh giảm 6,2ha của 02 công trình dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều chỉnh tăng, bổ sung 6,2ha cho 01 công trình, dự án khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để triển khai thực hiện trong năm 2020.

Đối với Tờ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc - giai đoạn 1 với diện tích 8,95 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên; cụ thể xem xét thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc - giai đoạn 1 với diện tích 8,95ha rừng phòng hộ, vị trí chuyển đổi tại Lô 3, khoảnh 5 và lô 2, lô 5, khoảnh 7 tiểu khu 208 theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên.

Sáng nay 9/12, sau khi trình bày 16 Báo cáo, Tờ trình quan trọng, phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII đã kết thúc theo đúng chương trình làm việc đề ra. Theo kế hoạch, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII sẽ diễn ra đến hết ngày 11/12/2019, những nội dung quan trọng của kỳ họp này sẽ được Đài PT-TH Thái Nguyên thông tin chi tiết tại địa chỉ Thainguyentv.vn trong các ngày tiếp theo, mời quý vị quan tâm theo dõi./.

Thainguyentv.vn