RSS Youtube Facebook

Thứ ba 14/07/2020 23:27 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

15:34 | 10/02/2020

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14 2020 NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

truong dh cd tu san xuat nuoc rua tay phat mien phi cho dan

Theo đó, nhà giáo thuộc các trường hợp quy định tại nghị định nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến ngày 31-5-2011 được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 10% mức lương hưu tháng nhân với số năm được tính trợ cấp.

Điều kiện được hưởng trợ cấp là nhà giáo đã trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên, đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1-1-2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

THÙY DƯƠNG

Theo Quân Đội Nhân Dân

https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/tro-cap-doi-voi-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-phu-cap-tham-nien-609651