RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/11/2019 04:36 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm

08:48 | 13/06/2019

Ngày 12/6, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của cụm thi đua số 1, gồm 9 Ban Tuyên giáo khối các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã có 8/9 đơn vị tham mưu tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019.

Bên cạnh đó, kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ công tác; cũng như thực hiện có hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Trung ương, qua đó góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, định hướng dư luận, tăng cường khối đoàn kết, đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị trong khối thi đua tiếp tục làm tốt việc nắm bắt, định hướng dư luận, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên giáo. Đặc biệt là làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, phản bác thông tin sai lệch, phản động của các thế lực thù địch. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Trang