RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 22/09/2019 10:52 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Triển khai một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị

07:52 | 18/05/2019

Nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngày 17/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; ký giao ước phối hợp tuyên truyền với Công an tỉnh và triển khai một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc./.                                                  

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, thông qua Kế hoạch số 135 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị với thời gian, nội dung cụ thể. Theo đó, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ được thành lập trong quý 3, năm 2019.

Việc thực hiện phải đảm bảo yêu cầu khẩn trương, hiệu quả, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng; gắn chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt hiệu quả.

Tám nhiệm vụ theo lộ trình và thường xuyên đã được thống nhất thực hiện như: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan báo chí; các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập huấn chương trình mới các môn Triết học, Kinh tế chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng trong hệ thống giáo dục quốc dân; quy định về trách nhiệm kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo và Công an tỉnh đã ký giao ước phối hợp trong công tác tuyên truyền đảm bảo An ninh chính trị, phòng chống Diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng phục vụ Đại hội đảng các cấp...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh: Ngay sau Hội nghị ngày đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tuyên giáo các cấp cần triển khai ngay nội dung của Nghị quyết số 35 đến cán bộ, đảng viên trong từng đảng bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh dành thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Nghị quyết; tăng cường các tin bài có phân tích, định hướng; đẩy mạnh tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, gắn với Đề án 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cũng đề nghị, các đảng bộ cần chuẩn bị tốt hội thi báo cáo viên cấp cơ sở, tiến hành đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đảng./.

Hoài Thanh