RSS Youtube Facebook

Thứ năm 02/04/2020 17:24 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

14:53 | 29/02/2020

Chiều ngày 28/2, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan báo chí trên địa bàn; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

trien khai ke hoach tuyen truyen dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Hội nghị

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có 3 đợt tuyên truyền. Đợt 1 từ nay đến thời điểm Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương (31/10/2020); đợt 2 từ sau Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội XIII của Đảng; đợt 3 sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền phải sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cụ thể công tác tuyên truyền miệng; tuyên truyền cổ động trực quan; biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; trang trí khánh tiết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời thông báo kết luận số 159, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội đảng bộ các cấp, gửi ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nan (01/8/1930-01/8/2020).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp phải nhằm mục tiêu đóng góp thiết thực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gắn với tuyên truyền chống dịch COVID19. Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng; mở các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân… ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân; các tin, bài, phỏng vấn sâu về tinh thần đổi mới của đại hội. Những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XIII; về hoạt động và kết quả Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng.

Trần Trang