RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 10/07/2020 09:22 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường sông Cầu

16:07 | 06/12/2019

Nhằm đánh giá những kết quả thực hiện Đề án “Tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu”, ngày 6/12, tại TP Thái Nguyên, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu (đơn vị thực hiện Đề án) đã phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Phiên họp lần thứ 15. Tham dự có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo 6 tỉnh nằm trên lưu vực sông và các cơ quan, đơn vị liên quan. Tỉnh Thái Nguyên dự phiên họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá, thời gian qua, nguồn nước thải ra lưu vực sông Cầu có sự biến động lớn. Ngoài nước thải sinh hoạt (chiếm 50%), còn có sự gia tăng lớn nguồn thải từ các làng nghề, khu, cụm công nghiệp và hoạt động chăn nuôi. Để góp phần bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, trong năm 2019, Đề án đã được các đơn vị, địa phương tích cực triển khai như: xây dựng cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường; giám sát môi trường bằng hệ thống quan trắc; tích cực thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đối với Thái Nguyên, là địa phương nằm trọn trong lưu vực sông Cầu, đã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; lập quy hoạch và duy trì hiện trạng quan trắc tại 147 điểm. Trong năm 2019, đã tổ chức thanh, kiểm tra trên 2.000 lượt cơ sở, qua đó xử phạt hành chính với số tiền trên 2 tỷ đồng; đồng thời quan tâm cải tạo, chỉnh trang cảnh quan sông Cầu bằng việc thực hiện các dự án như: Dự án đô thị động lực, Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông…

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án như: công tác thống kê nguồn thải vào lưu vực sông Cầu tại các địa phương chưa được thường xuyên, chưa xây dựng thành cơ sở dữ liệu; thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với cơ quan Trung ương…Trên cơ sở đó, đã đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và giúp Đề án thực hiện đạt kết quả tốt nhất vào năm 2020, mục tiêu bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Trần Trang