RSS Youtube Facebook

Thứ hai 30/03/2020 20:04 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tổng kết công tác Tài nguyên môi trường của tỉnh Thái Nguyên năm 2019

08:55 | 11/01/2020

Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên & Môi trường tại các huyện, thành phố, Thị xã cũng là mục tiêu và nhiệm vụ năm 2020 của Ngành Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Đây là phương châm chỉ đạo và điều hành của Ban Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường Thái Nguyên tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ của Ngành 2020 vừa được tổ chức.

tong ket cong tac tai nguyen moi truong cua tinh thai nguyen nam 2019
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 được Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường Thái Nguyên khen, thưởng.

Tất cả các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên & môi trường của Thái Nguyên đếu hướng về cơ sở. Do vậy, hầu hết thời gian tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của sở Tài nguyên và môi trường Thái Nguyên giành để lắng nghe đại diện các huyện, thành phố, thị xã thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc gặp phải tại cơ sở để từ đó có những tham mưu, kiến nghị với tỉnh, Bộ Tài nguyên môi trường xem xét điều chỉnh phù hợp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2020.

Trong năm 2019, sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên môi trường, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại tất cả các lĩnh vực liên quan do Ngành tham mưu, phụ trách. Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện việc chuẩn hóa thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trình UBND tỉnh quyết định công bố làm cơ sở thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Điều đó giúp cho các tổ chức, cá nhân và người dân thuận tiện hơn trong giải quyết các vấn đề liên quan về đất đai, tài nguyên, môi trường. Góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên năm 2019 tăng nhiều bậc.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 được Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường Thái Nguyên khen, thưởng./.

Tin, ảnh: Dương Thế